Firma a lidé

V síti Dr.Max pracují asi 2 tisíce lékárníků a téměř stejný počet farmaceutických asistentů. Naši pracovníci mohou těžit z propracovaného systému vzdělávání garantujícího jejich permanentní profesní růst. Už v roce 2008 byla založena Akademie Dr.Max jako zastřešující instituce pro všechny aktivity Dr.Max posilující celoživotní vzdělávání lékárenského personálu. Akademie se opírá o 3 pilíře: e-learning, interní školení a odborné konference. Systém je otevřený i lékárníkům a zdravotnickým profesionálům mimo síť Dr.Max, zejména zdravotním sestrám. Každoročně projdou vzdělávacím systémem Dr. Max, do nějž společnost investuje desítky milionů korun, desetitisíce účastníků. Na vzdělávání zaměstnanců Dr. Max spolupracujeme s odbornými společnostmi a podle zaměření se skutečnými kapacitami v oboru. Tyto aktivity Dr. Max v některých případech navazují i na kampaně Světové zdravotnické organizace. Více informací najdete na "akademie.drmax.cz".

Vzdělávací akce Dr. Max velmi dobře hodnotí Česká lékárnická komora, ale například i Česká asociace sester.  Tomu také odpovídá počet bodů a kreditů, které si absolventi v rámci systému celoživotního vzdělávání mohou za účast připsat. Dále dáváme možnost poznat  prostředí Dr. Max zejména posluchačům farmaceutických fakult a VOŠ nabídkou studijních praxí. Nově pořádáme pro studenty jarní tábory Max Camp zaměřené na praktická témata spojená s lékárenskou praxí. Vysoká úroveň odborného poradenství jistě do značné míry přispěla k tomu, že se lékárny Dr. Max staly v letech 2015, 2016, 2017 i 2018 nejdůvěryhodnější značkou v oboru. Několik nezávislých průzkumů, jejichž výsledky byly v posledních letech zveřejněny, vyhodnotilo servis lékáren Dr.Max jako nejlepší v Česku. Velmi dobrou kvalitu osvědčují i při kontrolách SÚKL.