Obecná pravidla pro podporu projektů

 • Projekt musí přispívat ke zvýšení kvality života seniorů, dětí či mládeže.

 • Žádost o podporu projektu musí být podaná odpovídajícím způsobem prostřednictvím tohoto rozhraní.

 • Žadatel musí mít vlastní právní subjektivitu.

 • Žádat mohou tyto neziskové subjekty: nadace, obecně prospěšná společnost, spolek (dříve občanské sdružení), příspěvková organizace.

 • Žádat mohou jen subjekty působící v ČR, a to nejméně dva roky.

 • Nejméně dvouletou činnost je žadatel schopen doložit referenčními kontakty a internetovými stránkami.

 • Žadatel je ochoten zpřístupnit účetnictví pro kontrolu správného naložení s podporou.

 • Žadatel se zavazuje v případě poskytnutí podpory realizovat projekt do 12 měsíců od podpisu darovací smlouvy.

 • Žadatel umožní zástupci ČLH osobní kontakt s adresáty pomoci, návštěvu místa realizace projektu.

 • Žadatel souhlasí se zveřejněním informací o poskytnuté podpoře.

 • Žadatel bere na vědomí, že podání žádosti o dar nezakládá nárok na jeho poskytnutí.