Právní forma žadatele

  • Nadace

  • Obecně prospěšná společnost

  • Spolek (dříve občanské sdružení)

  • Příspěvková organizace