Typy podpory

  • Finanční dar

  • Věcný dar

  • Stipendium