Projekty, kterým pomáháme

 • Organizace terapií a volnočasových aktivit pro děti s autismem.

 • Podpora oddílu tělesně postižených sportovců.

 • Cílem tohoto projektu je pomoci dětem v jejich domácnosti s činnostmi, které by vzhledem ke svému postižení či věku sami bez pomoci nezvládli.

 • Organizace poskytuje komplexní podporu dětem a mladým lidem z dětských domovů z celé ČR.

 • Provoz dětského domova, výchovné a vzdělávací programy pro děti.

 • Příspěvek na nákup speciálních antidekubitních matrací pro prevenci a léčbu proleženin.

 • Poskytují služby rodinám a dětem se zrakovým či kombinovaným postižením.

 • Finanční podpora dětí po DMO.

 • Poskytuje péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich blízkým formou domácí hospicové péče, a to v západní části Středočeského kraje. Cílovým stavem je poskytování i lůžkové formy hospicové péče.

 • Pomoc dětem, které jsou po transplantaci životně důležitého orgánu.

 • Nestátní neziskovoá organizace, která se zabývá péčí o seniory v domácím prostředí.

 • Sdružení čtyř mateřských škol v obvodu Ostrava Vítkovice s dětmi ze sociálně nebo materiálně znevýhodněných rodin.

 • Organizace se podílí na lepšování životních podmínek seniorů a osob se zdravotním postižením.

 • Primárně poskytuje zdravotní í lůžkovou a ambulantní péči v oboru psychiatrie  pro děti a dorost.

 • Sdružení mladých dobrovolníků podílejících se na pomoci o tělesně postiženým dětem.

 • Projekt ochotnického divadla seniorů.

 • Budují náhradní rodiny pro děti v nouzi a pomáhají jim vytvářet vlastní budoucnost.

 • Podpora terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých.

 • Popdora organizace, která pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život.

 • Za sklem má poslání pomáhat rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra.

 • Máte zajímavý projekt?

  Požádejte o pomoc Dr. Max

  Naši partneři

  logo konto bariery
  logo Pro život 90