EDA

Poskytují službu rané péče rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením od jeho narození do 7 let věku již více než 25 let.