SOS Dětské vesničky

Zaměření na zanedbávané, týrané nebo zneužívané děti, které nežijí se svými rodiči

Poskytování služby a zázemí pěstounským rodinám s početnými sourozeneckými skupinami

Projekt SOS Sluníčko pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc

Projekt SOS Kompas, program preventivní péče terénních sociálních pracovníků.