Projekty, kterým pomáháme

 • Podpořili jsme provozování služeb osobní asistence seniorů s chronickým duševním onemocněním (Alzheimrova choroba, demence).

 • Podpořili jsme aktivizační programy pro seniory

 • Přispěli jsme na provoz mobilního hospicu

 • Podpořili jsme zaměstnance, kteří pečují o osoby se zravotním postižením i seniorům,kdy je tato služba poskytována 24 hodin denně.

 • Přispěli jsme na vybavení domova pro imobilní osoby a zajištění sociální péče

 • Přispěli jsme na rozvoj specializovaných služeb pro dětské oběti domácího násilí.

 • Přispěli jsme na odborné služby jako je psychoporadenství, psychoterapie pro rodiny s dětmi (cílová kupina děti týrané, zneužívané, se syndromem ADHD atd.)

 • Podpořili jsme školení pro dvě fyzioterapeutky na rozvoj pohybové terapie

 • Finanční podpora putovala na nákup ohřívačů lahví a stravy pro děti, které ne vlastní vinou jsou v situaci, kdy jsou závislé v péči dětského centra.

 • Příspěli jsme na rozšíření kapacity Dětského krizového centra

 • Pomohli jsme vybavit terapeutickou místnost pro děti s poruchou autistického spektra.

 • Příspěli jsme na edukativní a sdílecí pobyt pro děti vyrůstající v náhradních rodinách

 • Podpořili jsme nákup potřeb pro děti ze sociálně slabých poměrů, atopických exematiků, po operacích, zanedbávaných, zneužívaných apod

 • Pomohli jsme s vybavením lékárniček provozoven Klokánku

 • Finanční podpora dětí po DMO.

 • Přispěli jsme na zdravotnický materiál pro klienty hospicu

 • Přispěli jsme nákupem repelentních šamponů pro děti jejichž rodiče využívající služby klubu si tyto šampóny často nemohou dovolit

 • Přispěli jsme nákupem hygienických pomůcek a zdravotnických potřeb, které si sociální rodiny nemohou dovolit. U klientů tím bude podpořen rozvoj jejich kompetencí v péči o dítě.

 • Projekt SenSen (Senzační senioři) Café ve Werichově vile

 • Přispěli jsme na úhradu asistenční péče

 • Příspěli jsme na Den seniorů v nemocnici

 • Podpořili jsme dobrovolnické centrum pro zrakově postižené a nevidomé při běžných činnostech, které bez cizí pomoci téměř nebo vůbec nemohou samostatně vykonávat

 • Podpořili jsme terénní služby a osobní asistenci, především seniorům a zdravotně postiženým

 • Přispěli jsme na provoz hospicové péče

 • Přispěli jsme na nákup doplňků stravy a vitamínů pro seniory, o které je pečováno v jejich vlastním prostředí.

 • Podpora dětského kroužku "Mladý záchranář", kde dětěm nabídnou základy první pomoci jak u svých vrstevníků, tak i u dospělých osob

 • Podpořili jsme služby rodinám a zařízením pečující o děti mladistvé ze znevýhodněných skupin obyvatel.

 • Máte zajímavý projekt?

  Požádejte o pomoc Dr. Max

  Naši partneři

  logo konto bariery
  logo Pro život 90