Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Posláním je poskytování sociálních služeb dětem s poruchou autistického spektra  a jejich rodinám, jako je osobní asistentce, odlehčovací služby a sociální rehabilitace.