Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 28511298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6919 (dále jen „správce“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za účelem vyřízení mého dotazu položeného v poradně „Zeptejte se lékárníka“ umístěné na stránkách www.drmax.cz provozovaných správcem (dále jen „poradna“).

 

Souhlasím, aby pro výše uvedený účel správce zpracoval mé osobní údaje v rozsahu mé e-mailové adresy, mého dotazu položeného v poradně a odpovědi na můj dotaz. Jsem si vědom/a, že položený dotaz či odpověď na něj mohou obsahovat údaje vypovídající o mém zdravotním stavu, a může se tak jednat o zvláštní kategorii osobních údajů.

 

Jsem srozuměn/a s tím, že text mého dotazu a odpovědi na něj budou v poradně zveřejněny pro potřeby dalších uživatelů poradny, a to anonymně (bez uvedení mé e-mailové adresy).

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat. Pro naplnění výše uvedeného účelu je však poskytnutí osobních údajů nezbytné. Pokud tedy souhlas neudělím, nemohu v poradně položit dotaz.

 

Zpracování mých osobních údajů bude probíhat na základě tohoto souhlasu, a to manuálně i automatizovaně. Osobní údaje budou správcem pro výše uvedený účel zpracovávány do odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 1 měsíce od položení dotazu.

 

Správce pověřil zpracováním osobních údajů též poskytovatele služeb informačních technologií a komunikací a externí odborníky zajišťující zodpovídání dotazů. Aktuální seznam zpracovatelů si lze vyžádat na emailu info@drmax.cz.

 

Mám právo požadovat po správci přístup k mým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, jejich opravu nebo vymazání, omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze u správce uplatnit na adrese info@drmax.cz, na infolince 844 909 909 nebo dopisem na adrese jeho sídla.

 

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese dpo@drmax.cz nebo dopisem na adrese sídla správce. Je možné též podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).